Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Via deze weg willen wij laten weten dat de Algemene Ledenvergadering van Supportersvereniging Pro Excelsior plaatsvindt op woensdag 5 september 2018. Wij nodigen alle leden van de Supportersvereniging uit om hierbij aanwezig te zijn. Om aanwezig te zijn en stemrecht te hebben gelden de volgende voorwaarden:

  • Leeftijd minimaal 18 jaar;
  • Vermeld staan op de ledenlijst (inschrijving uiterlijk 1 dag voor vergadering).

Datum: woensdag 5 september 2018
Aanvang: inloop 19:00 uur, start 19:30 uur
Locatie: Supportershome Stadion Woudestein

Agenda:
1. Opening
2. Notulen vorige ledenvergadering
3. Jaarverslag secretaris over seizoen 2017-2018
4. Jaarverslag van de penningmeester over seizoen 2017-2018
5. Verkiezing kascommissie, twee leden
6. Samenwerking SBV-SV/invulling jaarplan/kennismaking Bob de Lange
7. Sfeercommissie/commissie uitwedstrijden
8. Rondvraag
9. Afsluiting

Uiteraard hopen wij dat zo veel mogelijk leden aanwezig zullen zijn bij deze Algemene Ledenvergadering. Wij verzoeken u vriendelijk om vooraf te laten weten of u aanwezig bent op deze avond. Dit kan door het formulier onderaan deze pagina in te vullen, via e-mail naar info@proexcelsior.nl of op wedstrijddagen bij een van de bestuursleden.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur SV Pro Excelsior.