Aankondiging Algemene Ledenvergadering

 

Via deze weg willen wij laten weten dat de Algemene Ledenvergadering van Supportersvereniging Pro Excelsior plaatsvindt op woensdag 5 september 2018. Wij nodigen alle leden van de Supportersvereniging uit om hierbij aanwezig te zijn. Om aanwezig te zijn en stemrecht te hebben gelden de volgende voorwaarden:

  • Leeftijd minimaal 18 jaar;
  • Vermeld staan op de ledenlijst (inschrijving uiterlijk 1 dag voor vergadering).

Datum: woensdag 5 september 2018
Aanvang: inloop 19:00 uur, start 19:30 uur
Locatie: Supportershome Stadion Woudestein

Agenda:
1. Opening
2. Notulen vorige ledenvergadering
3. Jaarverslag secretaris over seizoen 2017-2018
4. Jaarverslag van de penningmeester over seizoen 2017-2018
5. Verkiezing kascommissie, twee leden
6. Samenwerking SBV-SV/invulling jaarplan/kennismaking Bob de Lange
7. Sfeercommissie/commissie uitwedstrijden
8. Behandeling ingezonden agendapunten *
9. Rondvraag
10. Afsluiting

* Dit agendapunt is op 23 augustus toegevoegd aan de agenda naar aanleiding van ingezonden agendapunten door leden van SV Pro Excelsior.

Uiteraard hopen wij dat zo veel mogelijk leden aanwezig zullen zijn bij deze Algemene Ledenvergadering. Wij verzoeken u vriendelijk om vooraf te laten weten of u aanwezig bent op deze avond. Dit kan door het formulier onderaan deze pagina in te vullen, via e-mail naar info@proexcelsior.nl of op wedstrijddagen bij een van de bestuursleden.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur SV Pro Excelsior.