Aankondiging Algemene Ledenvergadering

 

Via deze weg willen we u aankondigen dat er een Algemene Ledenvergadering gaat plaatsvinden voor leden van de Supportersvereniging Pro Excelsior. De personen die aanwezig mogen zijn en stemrecht hebben zijn: -Leeftijd minimaal 18 jaar -Vermeld staan op de ledenlijst (inschrijving SV uiterlijk 1 dag voor vergadering)

Datum: Dinsdag 10 december 2013, aanvang 19.30 uur Locatie: Supportershome

Agenda:
1. Opening
2. Notulen vorige ledenvergadering
3. Jaarverslag secretaris over seizoen 2012/2012
4. Jaarverslag van de penningmeester over seizoen 2012/2013
5. Verkiezing kascommissie, twee leden
6. Brainstormavond
7. Bestuursverkiezing
8. Rondvraag
9. Afsluiting

Hierbij willen we u vriendelijk verzoeken om vooraf te laten weten of u aanwezig bent op deze avond. Bij voorkeur per e-mail naar proexcelsior@hotmail.com of op wedstrijddagen in de fanshop in het supportershome. Nieuwe potentiële bestuursleden dienen zich uiterlijk een week voor aanvang van de vergadering aan te melden via ons mailadres.

Met Rood Zwarte groet,
Bestuur SV Pro Excelsior