Algemene Leden Vergadering donderdag 7 december

 

Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Via deze weg willen wij laten weten dat de Algemene Ledenvergadering van de supportersvereniging Pro Excelsior plaatsvindt op donderdag 7 december aanstaande. Wij willen alle leden van de Supportersvereniging Pro Excelsior uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. De personen die aanwezig mogen zijn en stemrecht hebben zijn:
-Leeftijd minimaal 18 jaar
-Vermeld staan op de ledenlijst (inschrijving SV uiterlijk 1 dag voor vergadering)

Datum: Donderdag 7 december 2017, aanvang 19.30 uur, locatie Supportershome.

Agenda:
1. Opening
2. Notulen vorige ledenvergadering
3. Jaarverslag secretaris over seizoen 2016-2017
4. Jaarverslag van de penningmeester over seizoen 2016-2017
5. Verkiezing kascommissie, twee leden
6. Bestuursverkiezing
8. Sfeercommissie
9. Rondvraag
10. Afsluiting

Uiteraard hopen wij dat zo veel mogelijk leden aanwezig zullen zijn bij deze Algemene Ledenvergadering. Wij verzoeken u vriendelijk om vooraf te laten weten of u aanwezig bent op deze avond. Bij voorkeur per e-mail naar info@proexcelsior.nl of op wedstrijddagen bij een van de bestuursleden in het supportershome. Nieuwe potentiële bestuursleden dienen zich uiterlijk een week voor aanvang van de vergadering aan te melden via ons mailadres.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur SV Pro Excelsior