Algemene ledenvergadering op 15 december

 

Via deze weg willen wij laten weten dat de algemene ledenvergadering van Supportersvereniging Pro Excelsior plaatsvindt op donderdag 15 december om 19:30 uur. De ALV vindt fysiek plaats in het supportershome. Aanmelden kan via deze pagina.

Klik hier om direct naar het aanmeldformulier te gaan.

AANKONDIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum: donderdag 15 december 2022
Aanvang: 19:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Locatie: supportershome Excelsior

Agenda:
1. Opening
2. Notulen vorige ledenvergadering
3. Jaarverslag secretaris over seizoen 2021-2022
4. Jaarverslag penningmeester over seizoen 2021-2022
5. Bestuursmededelingen
6. Verslag en verkiezing kascommissie, twee leden
7. Invulling jaarplan seizoen 2022-2023
8. Sfeeracties tijdens thuis- en uitwedstrijden
9. Aanpak ongeregeldheden in voetbalstadions
10. Behandeling ingezonden agendapunten (indien ingezonden)
11. Rondvraag
12. Afsluiting

Om aanwezig te zijn en stemrecht te hebben, alsmede om je als tegenkandidaat kenbaar te maken, gelden de volgende voorwaarden:
– Leeftijd minimaal 18 jaar;
– Vermeld staan op de ledenlijst (inschrijving uiterlijk 1 dag voor vergadering).

Met vriendelijke groet,
Bestuur SV Pro Excelsior