Algemene ledenvergadering digitaal op 9 december

 

Via deze weg willen wij laten weten dat de algemene ledenvergadering van Supportersvereniging Pro Excelsior plaatsvindt op donderdag 9 december om 19:30 uur. Door de aangescherpte coronamaatregelen zal het ook dit jaar gaan om een digitale vergadering via Zoom.

Klik hier om direct naar het aanmeldformulier te gaan.

Voordracht nieuw bestuurslid
Door het vertrek van Nathan van Persie-Kok bestaat het bestuur van Pro Excelsior tijdelijk uit vier leden. Zijn taken worden voortaan vervuld door Jeroen Hermse, die de functie algemene zaken heeft ingeruild voor commerciële zaken. Op de algemene ledenvergadering wordt Chris de Man door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid sfeer en evenementen. Tegenkandidaten kunnen zich tot en met 7 december kenbaar maken via info@proexcelsior.nl of bij een van de bestuursleden. Een bestuurslid kan alleen met instemming van een meerderheid van de aanwezigen worden benoemd.

Wijziging statuten
Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Daarmee verandert er een aantal dingen in de wet voor bestuurders van verenigingen en stichtingen. De wetgever vond dat de wet daarover nog niet duidelijk genoeg was. De regels voor bestuurders van verenigingen en stichtingen gaan met deze wetswijziging zoveel mogelijk gaan aansluiten bij de regels voor bestuurders van BV’s en NV’s. Dit is allemaal bedoeld om te kwaliteit van het besturen te verhogen. De WBTR bevat nieuwe regels en vraagt tot een statutenwijziging. Wij hebben dit moment aangegrepen om de statuten te actualiseren. Het wijzigen van de statuten verloopt via de algemene ledenvergadering en gaat daarna naar de notaris. Het gewijzigde statutenvoorstel wordt na aanmelding voor de algemene ledenvergadering toegestuurd.

Klik hier om direct naar het aanmeldformulier te gaan.

AANKONDIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum: 9 december 2021
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: online via Zoom

Agenda:
1. Opening
2. Notulen vorige ledenvergadering
3. Jaarverslag secretaris over seizoen 2020-2021
4. Jaarverslag penningmeester over seizoen 2020-2021
5. Benoemingen bestuur
6. Verslag en verkiezing kascommissie, twee leden
7. Invulling jaarplan seizoen 2021-2022
8. Ontwikkelingen op tribune sinds terugkeer supporters
9. Stand van zaken werkgroepen
10. Ontwikkelplan Stadion Woudestein
11. Wijziging statuten
12. Behandeling ingezonden agendapunten (indien ingezonden)
13. Rondvraag
14. Afsluiting

Om aanwezig te zijn en stemrecht te hebben, alsmede om je als tegenkandidaat kenbaar te maken, gelden de volgende voorwaarden:
– Leeftijd minimaal 18 jaar;
– Vermeld staan op de ledenlijst (inschrijving uiterlijk 1 dag voor vergadering).

Met vriendelijke groet,
Bestuur SV Pro Excelsior.

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden.