Algemene ledenvergadering op 3 september

 

Via deze weg willen wij laten weten dat de algemene ledenvergadering van Supportersvereniging Pro Excelsior plaatsvindt op dinsdag 3 september 2019. Wij nodigen alle leden van de supportersvereniging uit om hierbij aanwezig te zijn.

Voordracht nieuw bestuurslid
Het bestuur van Pro Excelsior, momenteel driekoppig, wil weer uitbreiden naar vier bestuursleden. Er is behoefte aan een extra bestuurslid die de functie commerciële zaken op zich zal nemen. Op de algemene ledenvergadering wordt Nathan van Persie-Kok daarom door het bestuur voorgedragen. Tegenkandidaten kunnen zich tot en met 1 september kenbaar maken bij het zittende bestuur. Een bestuurslid kan alleen met instemming van een meerderheid van de aanwezigen worden benoemd. De huidige termijn van de drie zittende bestuursleden loopt nog tot september 2020.

Om aanwezig te zijn en stemrecht te hebben, alsmede om je als tegenkandidaat kenbaar te maken, gelden de volgende voorwaarden:

  • Leeftijd minimaal 18 jaar;
  • Vermeld staan op de ledenlijst (inschrijving uiterlijk 1 dag voor vergadering).

Datum: dinsdag 3 september 2019
Aanvang: inloop 19:00 uur, start 19:30 uur
Locatie: Supportershome Stadion Woudestein

Agenda:
1. Opening
2. Notulen vorige ledenvergadering
3. Jaarverslag secretaris over seizoen 2018-2019
4. Jaarverslag penningmeester over seizoen 2018-2019
5. Benoeming nieuw bestuurslid
6. Verkiezing kascommissie, twee leden
7. Wijziging in samenwerking SBV-SV
8. Invulling jaarplan seizoen 2019-2020 (o.a. vaststelling contributie, evenementen, sfeercommissie)
9. Behandeling ingezonden agendapunten (indien ingezonden)

10. Rondvraag
11. Afsluiting

Uiteraard hopen wij dat zo veel mogelijk leden aanwezig zullen zijn bij deze algemene ledenvergadering. Wij verzoeken u vriendelijk om vooraf te laten weten of u aanwezig bent op deze avond. Dit kan door het formulier onderaan deze pagina in te vullen, via e-mail naar info@proexcelsior.nl of bij een van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,
Bestuur SV Pro Excelsior.