Algemene Ledenvergadering

 
Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Via deze weg willen wij laten weten dat onze Algemene Ledenvergadering plaatsvindt op woensdag 30 november aanstaande. Wij willen alle leden van de Supportersvereniging Pro Excelsior uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.

Personen die aanwezig mogen zijn en stemrecht hebben zijn:
-Leeftijd minimaal 18 jaar
-Vermeld staan op de ledenlijst (inschrijving SV uiterlijk 1 dag voor vergadering)

Datum: Woensdag 30 november 2016, aanvang 19.30 uur, locatie Supportershome.

Agenda:
1. Opening
2. Notulen vorige ledenvergadering
3. Jaarverslag secretaris over seizoen 2015-2016
4. Jaarverslag van de penningmeester over seizoen 2015-2016
5. Verkiezing kascommissie, twee leden
6. Update Brainstormgroep – Contact SV/SBV Excelsior
7. Bestuursverkiezing
8. Sfeercommissie
9. Rondvraag
10. Afsluiting

Uiteraard hopen wij dat zo veel mogelijk leden aanwezig zullen zijn bij deze Algemene Ledenvergadering. Wij verzoeken u vriendelijk om vooraf te laten weten of u aanwezig bent op deze avond. Bij voorkeur per e-mail naar info@proexcelsior.nl of op wedstrijddagen in de fanshop in het supportershome.
Nieuwe potentiële bestuursleden dienen zich uiterlijk een week voor aanvang van de vergadering aan te melden via ons mailadres.

Ps. Mocht je de contributie voor dit seizoen nog niet hebben voldaan, dan kun je het bedrag (10 euro) overmaken op bankrekening NL66RABO0385856040 ten name van SV Pro Excelsior.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur SV Pro Excelsior