Chris de Man verkozen tot bestuurslid

 

BESTUURSMEDEDELING

Chris de Man is toegetreden tot het bestuur van SV Pro Excelsior. Chris is donderdag door de aanwezigen op de ledenvergadering verkozen tot bestuurslid sfeer en evenementen. Hij is, zoals de statuten bepalen, verkozen voor een termijn van drie jaar.

De positie voor sfeer en evenementen is na enkele jaren afwezigheid weer in het leven geroepen. De rol als bestuurslid commerciële zaken, sinds korte tijd vacant, wordt ingevuld door Jeroen Hermse (voorheen algemene zaken). De overige posities blijven ongewijzigd. De termijn van de vier andere bestuursleden loopt nog tot september 2023.

Het bestuur van Pro Excelsior is blij dat Chris zich verkiesbaar stelde en het vertrouwen heeft gekregen van de ledenvergadering. Nu het bestuur weer uit vijf personen bestaat, zal er bij stemmingen in principe geen sprake meer zijn van een gelijke stand. Mocht dit door alsnog gebeuren vanwege onthouding, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.