Digitale algemene ledenvergadering op 18 november

 

Via deze weg willen wij laten weten dat de algemene ledenvergadering van Supportersvereniging Pro Excelsior plaatsvindt op woensdag 18 november om 19:30 uur. Vanwege de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om fysiek bijeen te komen in een grote groep. Daarom wordt een digitale vergadering gehouden.

Na aanmelding ontvang je in de week voor de ALV een link om de vergadering bij te wonen. Op dat moment ontvang je ook een formulier waarmee vooraf gestemd kan worden over besluiten die normaal gesproken tijdens de vergadering worden genomen. Het gaat hier bijvoorbeeld om benoemingen van het bestuur en de kascommissie en vaststelling van de contributie. Het stemproces op deze wijze voorafgaand laten plaatsvinden, is in lijn met wetgeving die voor deze situaties bestaat.

Klik hier om direct naar het aanmeldformulier te gaan.

Benoemingen bestuur
Het bestuur van SV Pro Excelsior wil een vijfde bestuurslid aanstellen voor de functie algemene zaken. Afgelopen jaar is gebleken dat de werkzaamheden te veel zijn voor een vierkoppig bestuur. Ook belemmert een oneven aantal stemmingen onder het bestuur. Op de ALV zal Jeroen Hermse worden voorgedragen als nieuw bestuurslid algemene zaken. Tegenkandidaten kunnen zich tot één dag voor de vergadering melden via info@proexcelsior.nl.

De termijn van Theo Melgert (voorzitter), Jeroen Verstappen (penningmeester) en Dylan Metselaar (secretaris en media) loopt af. Alle drie de bestuursleden zullen zich op de ALV herkiesbaar stellen voor een nieuwe termijn van drie jaar. Tegenkandidaten kunnen zich eveneens tot één dag voor de vergadering melden via info@proexcelsior.nl.

Klik hier om direct naar het aanmeldformulier te gaan.

AANKONDIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum: 18 november 2020
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: digitaal

Agenda:
1. Opening
2. Notulen vorige ledenvergadering
3. Jaarverslag secretaris over seizoen 2019-2020
4. Jaarverslag penningmeester over seizoen 2019-2020
5. (Her)benoemingen bestuur
6. Verkiezing kascommissie, twee leden
7. Gevolgen van de coronacrisis voor de SV en SBV
8. Invulling jaarplan seizoen 2020-2021
9. Stand van zaken werkgroepen
10. Ontwikkelplan Stadion Woudestein
11. Behandeling ingezonden agendapunten (indien ingezonden)
12. Rondvraag
13. Afsluiting

Om aanwezig te zijn en stemrecht te hebben, alsmede om je als tegenkandidaat kenbaar te maken, gelden de volgende voorwaarden:

  • Leeftijd minimaal 18 jaar;
  • Vermeld staan op de ledenlijst (inschrijving uiterlijk 1 dag voor vergadering).

Met vriendelijke groet,
Bestuur SV Pro Excelsior.

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor de ALV.