Vijfde bestuurslid voor SV Pro Excelsior

 

Tijdens de digitale algemene ledenvergadering woensdag was het weer tijd voor bestuursbenoemingen. Theo Melgert (voorzitter), Jeroen Verstappen (penningmeester) en Dylan Metselaar (secretaris en media) stelden zich alle drie herkiesbaar en er zijn geen tegenkandidaten gemeld. Alle drie zijn unaniem herkozen voor een nieuwe termijn tot en met het seizoen 2022-2023. De termijn van Nathan van Persie-Kok (commerciële zaken) verstrijkt na het seizoen 2021-2022.

Daarnaast is met Jeroen Hermse een vijfde bestuurslid aangesteld voor de functie algemene zaken. Afgelopen jaar is gebleken dat de werkzaamheden te veel zijn voor een vierkoppig bestuur. Ook belemmert een oneven aantal stemmingen onder het bestuur. Jeroen werd door het bestuur voorgedragen en tijdens de ALV verkozen. Hij is al jarenlang te vinden op de ALB-tribune en heeft aangegeven graag zijn steentje bij te dragen een Pro Excelsior. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.

Bestuur SV Pro Excelsior.