Brainstormgroep wil Excelsior gaan ondersteunen

 

Op initiatief van de supportersvereniging Pro Excelsior is een brainstormgroep in het leven geroepen die Excelsior op verschillende vlakken wil gaan ondersteunen. In de brainstormgroep, die wordt gecoördineerd door Michel van der Neut en Hans van Schanke, zitten mensen uit verschillende geledingen binnen en rond Excelsior op persoonlijke titel. Mensen met uiteenlopende kwaliteiten en invalshoeken.
Vanuit een positief kritische blik wil de brainstormgroep kijken naar alles wat rond Excelsior speelt en, om zaken voor elkaar te krijgen, gebruikmaken van aanwezige expertise. Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest van de brainstormgroep en daaruit kwam een aantal punten waarmee de leden nu een kleinere groepjes aan de slag gaan. Thema’s waarmee zij zich gaan bezighouden zijn onder meer onderhoud, financiën/commercie en uitstraling. In groepjes wordt over deze thema’s nagedacht en uiteindelijk moet dit leiden tot concrete acties. Dit alles gebeurt uiteraard in goed overleg met het management van de club.
Zodra er concrete zaken te melden zijn vanuit de brainstormgroep, zal dit via deze website worden gecommuniceerd. Mocht u intussen vragen hebben of uw diensten willen aanbieden, dan kunt u een mailtje sturen aan Michel van der Neut en/of Hans van Schanke via proexcelsior@hotmail.com.