Collecte groot succes

 

Gisteren hebben enkele leden van de SV voor de wedstrijd tegen PSV gecollecteerd voor het verhogen van het aantal sfeeracties.
De opbrengst was boven verwachting! Indien je gisteren niet aanwezig was, de collectebussen hebt gemist of geen contant geld bij je had, je kunt je bijdrage nog overmaken via rekeningNL66RABO0385856040 ten name van SV Pro Excelsior o.v.v. collecte.