Reactie op verkleinen capaciteit staantribune

 

We merken dat het nieuws over het verkleinen van de capaciteit van de staantribune veel losmaakt bij supporters, waarbij verwijten richting de club worden gemaakt die ons inziens onterecht zijn.

Als supportersvereniging zijn wij door de club in een tijdig stadium geïnformeerd over dit besluit. Uiteraard vinden ook wij het jammer dat de capaciteit afneemt. De club heeft zich echter simpelweg te houden aan veiligheidseisen en daarom zien wij in dat de te nemen maatregelen noodzakelijk zijn en niet bedoeld zijn om “supporters te pesten”.

We zijn blij dat de club voor de start van de verkoop van seizoenkaarten de animo voor de staantribune inventariseert. Als er veel meer aanmeldingen dan beschikbare plekken zijn, zullen wij met de club het gesprek aangaan over eventuele oplossingen.

Verder adviseren we alle supporters om niet te snel te oordelen en eigen conclusies te trekken. Zowel wij als de club zijn meer dan bereid om vragen te beantwoorden. Begin volgend seizoen organiseren we als altijd weer een supportersavond waarbij je de kans krijgt om in gesprek te gaan met alle geledingen binnen de club.