Nathan van Persie-Kok verkozen tot bestuurslid

 

BESTUURSMEDEDELING

Met plezier delen wij mee dat Nathan van Persie-Kok is toegetreden tot het bestuur van SV Pro Excelsior. Nathan is dinsdag door de aanwezigen op de ledenvergadering unaniem verkozen tot bestuurslid commerciële zaken. Nathan is, zoals de statuten bepalen, verkozen voor een termijn van drie jaar.

Het bestuur van Pro Excelsior, sinds vorig seizoen driekoppig, wilde graag weer uitbreiden naar vier en is blij dat Nathan zich verkiesbaar stelde en het vertrouwen heeft gekregen van de ledenvergadering. Nu het bestuur weer uit vier personen bestaat, kan dit bij stemmingen binnen het bestuur zorgen voor een gelijke stand. In deze gevallen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, zoals bepaald in de statuten.

De termijn van de overige bestuursleden loopt nog tot en met september 2020.